Geslaagd! / Passed my final exams!

19 June 2007

Please scroll down for the English version.

Bij wijze van hoge uitzondering, een post in het Nederlands op mijn weblog! Ik ben vandaag geslaagd voor mijn opleiding Hogere Informatica (aan Fontys Hogeschool ICT, Eindhoven) en mag mezelf nu gediplomeerd Software Engineer noemen!

Ik ben op drie punten beoordeeld:

Samen komt dit uit op een eindcijfer 8. Natuurlijk ben ik hier heel trots op, en ga het in ieder geval de rest van de dag vieren!

Feliciteren kan in ‘n commentaartje :P

Read more for the English version


Today I passed my final exams for my degree in Software Engineering. I’ve been working on a Ruby on Rails project called “Course Builder” for the past few months. Today, I had to defend my work for a jury.In the Netherlands students are judged on 1 to 10 scale, where 10 is ‘total perfection’, 6 is ‘seems okay’ and 1 is total nonsense.

I’ve been judged on three subjects:

The final grade is an 8. I’m very happy with the over-all result and I’ll be celebrating the rest of the day.

You may congratulate me in a comment :P