Geslaagd! / Passed my final exams!

| Posted: - Last updated:
| Tagged general ariejan.net blog
| ~300wrds (~2min)

Please scroll down for the English version.

Bij wijze van hoge uitzondering, een post in het Nederlands op mijn weblog! Ik ben vandaag geslaagd voor mijn opleiding Hogere Informatica (aan Fontys Hogeschool ICT, Eindhoven) en mag mezelf nu gediplomeerd Software Engineer noemen!

Ik ben op drie punten beoordeeld:

  • Eindrapport: 7,5 – Ik ben er gewoon niet goed in, maar het is toch nog wat redelijks geworden.
  • Eindpresentatie: 8 – Het ging gewoon lekker
  • Resultaat: 9 – Dit slaat op het werk dat ik heb afgeleverd, mijn inzet, zelfstandigheid etc.

Samen komt dit uit op een eindcijfer 8. Natuurlijk ben ik hier heel trots op, en ga het in ieder geval de rest van de dag vieren!

Feliciteren kan in ‘n commentaartje :P

English version below:


Today I passed my final exams for my degree in Software Engineering. I’ve been working on a Ruby on Rails project called “Course Builder” for the past few months. Today, I had to defend my work for a jury.In the Netherlands students are judged on 1 to 10 scale, where 10 is ‘total perfection’, 6 is ‘seems okay’ and 1 is total nonsense.

I’ve been judged on three subjects:

  • Final report: 7.5 – I'm not very good at writing reports, but it's above average, still.
  • Presentation: 8 – It went very well. I'm so happy with my MacBook and KeyNote
  • Results: 9 – The results of my work and how I approached the project as a whole

The final grade is an 8. I’m very happy with the over-all result and I’ll be celebrating the rest of the day.

You may congratulate me in a comment :P

My site is free of ads and trackers. I record privacy-respecting usage statistics with Fathom.

Was this post helpful to you? Why not ☕ Buy me a coffee or use Brave Browser to send a tip.